0

SABİT VE UÇUCU YAĞLAR 

SABİT VE UÇUCU YAĞLAR 

Antik Yunan ve Roma dönemlerinden beri binlerce yıldır tedavi amaçlı kullanılan ve bitkilerden çeşitli yöntemlerle elde edilen yağlardır. Tıbbın babası olarak bilinen Hipokrat hastalıkların tedavisi için bitkilerden elde edilen yağları kullanmaktaydı. Bitkisel yağların kullanımının önce Mısır’da ortaya çıktığı bilinmektedir. Sonraları yaralı gladyatörleri tedavi etmek amaçlı Yunanlılara ve Romalılara yayıldığı düşünülmektedir. Eski Çin tıbbi metinlerinde çeşitli hastalıkların tedavisinde bitkilerin kullanıldığına yönelik kanıtlar bulunmaktadır.  

Sabit yağlar, genellikle uygulamadan önce uçucu yağları seyrelten yağlardır. Çünkü esansiyel yani uçucu yağlar cilde direk uygulanamayacak kadar güçlüdür. Esansiyel yağların hızlı uçucu özelliklerini sabit yağlar ciltte sabitledikleri için sabit yağ yada taşıyıcı yağ adını alırlar. 

Doğadaki bitkilerin çoğunlukla meyve ve tohumlarından elde edilen yağlardır. Çoğunlukla sıvı bazen katı halde olurlar. Elde ediliş yöntemlerine göre kalite ve etkinlikleri değişebilir. En çok tercih edilen soğuk sıkım yöntemidir. Bu yöntemle elde edilen yağlar herhangi bir ısı ve kimyasala maruz kalmadıkları için doğal içeriklerinden bir kayıp yaşamazlar. Bu nedenle kozmetikte daha çok soğuk sıkım  yöntemi ile elde edilen yağlar tercih edilirler. 

Uçucu yada esansiyel yağlar ise bitkilerin yaprak, meyve, çiçek, kök veya kabuklarında çeşitli yöntemlerle elde edilirler. Çok güçlü kokulara sahiptirler ve çoğunlukla sıvı haldedirler. Yüksek etkenliklere sahiptirler ve suda çözünmezler.su buharında sürüklenme özelliklerinden dolayı su buharı ile damıtma yoluyla elde edilirler. Uçucu yağlar genellikle bir sabit yağ ile karıştırılarak kullanıldılar. Saf olarak kullanılan uçucu yağların sayısı çok azdır ve bazı uçucu yağların kullanımı ciltte tahrişe neden olabilir. 

Yüzyıllardır kokunun insan ruhu üzerinde derin etkileri olmuştur. Esansiyel yağların  parfüm ve kozmetik ürünlerde kullanılması 19. Yüzyıl başlarından günümüze kadar devam etmektedir. 

Uçucu yağların tedavi amacıyla kullanıldığı tamamlayıcı  tıp dalı Aromaterapi olarak adlandırılır. Aromaterapi tarihi binlerce yıl öncesine dayanmaktadır. Bugün  bu tedavi şekli hem tıp hem güzellik alanlarında çok popüler olarak devam etmektedir.